Neolt Factory

Ponosimo se svojom istorijom, prošaranom mnogim uspesima i teškim trenucima, ali uvek živimo od imovine, uprave i svih zaposlenih sa duhom inovacije, strasti i izvrsnosti koji karakterišu italijansku i proizvodnu industriju sa sedištem u Bergamu.

logo Neolt