Mutoh
Mutoh je jedan od vodećih svetskih proizvođača digitalnih štampača i plotera širokog formata koji su projektovani i proizvedeni u Japanu. Širokom mrežom sertifikovanih distributera pokrivamo evropsko, bliskoistočno i afričko tržište.