Kala Mistral

Ovaj laminator je mašina velike zapremine sa gornjim valjcima potpomognutima toplotom od 30°C – 60°C. Serija Kala Mistral savršeno je rešenje za korisnika velikog obima sa čestim zahtevima za širokom završnom obradom.

Link brošure

 

 

Categories: ,

Description